StaniSlav Fuňa: Chceme vytvoriť investovanie s úspešnou budúcnosťou pre ďalšie generácie

Prepis článku, Forbes, júl 2022.

ORQUESTA INVESTMENT SICAV, A. S.

 

Stanislav Fuňa
Chceme vytvoriť investovanie s úspešnou budúcnosťou pre ďalšie generácie.

Novovznikajúci fond Orquesta investment SICAV prináša jedinečnú príležitosť na investovanie, a to vďaka  skúsenostiam majoritného akcionára Stanislava Fuňu. Ten spolu so svojím spoločníkom Tomášom Lysinom prináša do sveta investícií nové možnosti.

Čo stálo za myšlienkou vzniku fondu Orquesta investment SICAV? Aký bol prvotný popud vzniku tohto fondu?

Vždy sa usilujem o to, aby moja práca priniesla pozitívny výsledok a pridanú hodnotu. Naučiť sa investovať, pochopiť finančné mechanizmy a vedieť odhadnúť riziko si vyžaduje niekoľkoročnú prax. Za ostatné dva roky som sa zamýšľal nad tým, či má zmysel odovzdať tieto skúsenosti do nového fondu. Fond Orquesta investment SICAV bude pre mňa i mojich partnerov doslova investičným dielom. Chceme založiť niečo nové a trvácne, aby sme položili základy veľkého investičného fondu. Ten bude príkladom pre ďalšie generácie, ktoré sa rozhodnú pohybovať vo svete investícií a podnikania.

Aké skúsenosti máte v tejto oblasti a ako ste ich zúročili pri vytvorení fondu Orquesta investment SICAV?

V investičnom prostredí sa pohybujem od absolvovania vysokoškolského štúdia ekonomického smeru. Toto prostredie sa však neustále mení. Po zmene politického režimu a transformácie z plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku sa veľa výborných ekonómov muselo adaptovať do nových finančných podmienok. Všetci sa museli naučiť zdolať konkurenciu zo západnej Európy, a preto bolo dôležité nájsť spoľahlivého partnera. Ja som takto spoznal ambiciózneho advokáta Tomáša Lysinu, s ktorým sme v roku
2017 založili fond Tourbillon Invest SICAV, a. s. V zložitých otázkach riadenia fondu sme vždy našli spoločnú reč – vtedy je dohoda základom istoty v rozhodovaní, ak s niekým realizujete spoločné projekty.

S akou víziou ste založili fond Orquesta investment SICAV?

Orquesta investment SICAV bude o ľuďoch, ktorí pokladajú vzostup za možnosť realizovať ďalšie projekty a zostup za výzvu, ako odvrátiť riziko nezdaru. Vízia našej spoločnosti spočíva vo vytvorení tradície, ktorá raz bude mať pokračovateľov. Chceme preto, aby spoločnosť realizovala aktívne projekty, ktoré nemôžu stagnovať. Docieliť sa to dá iba vtedy, ak majú partneri dostatok skúseností
vysporiadať sa s realitou, ktorá je síce hektická, ale zároveň otvára nové možnosti.

Aká je vaša filozofia podnikania?

Naše projekty sú momentálne najmä v energetickom sektore a developmente. Pre pandémiu bola Európa takmer dva roky – obrazne povedané – vypnutá. Zrazu sme sa zobudili do reality, keď zo dňa na deň rastú ceny, inflácia ovplyvňuje kúpyschopnosť obyvateľstva a máme tu i vážne riziká energetickej bezpečnosti. Spoločnostiam narastajú náklady, ktoré sa prejavia v cenách produktov a služieb, ktoré platí konečný spotrebiteľ. Naša filozofia nie je len o zisku, ale najmä o kvalite poskytovaných služieb. Keď stagnuje ekonomika, klesá aj dopyt po tovaroch a službách. Preto je dôležité udržať vysokú kvalitu poskytovaných služieb, aby sme uspokojili klientov a zároveň udržali v našich firmách pracovné miesta. Na zamestnancoch záleží rovnako, ako na klientoch. Ak sú spokojné tieto dva
subjekty, darí sa aj spoločnosti.

Aký vplyv mala na podnikanie v tejto  oblasti vojna na Ukrajine a ako konkrétne zasiahla vaše spoločnosti?

Očakával som vzostupy i pády investovaného kapitálu, fúzie a akvizície obchodných spoločností, ale vojnu na európskom kontinente nie. Táto udalosť prekvapila nielen mňa, ale aj mojich kolegov a partnerov. Ukrajinu som pokladal v otázke prehlbujúcej sa európskej integrácie za perspektívny trh. Každá industriálna ekonomika je odkázaná na dostatok energií, preto sme investície v tomto regióne nasmerovali do energetického sektora. Činnosť našich elektrární môže byť fyzicky ohrozená. Nikto nevie povedať, ako dlho bude konflikt pretrvávať a ako sa bude vyvíjať ekonomika.

V čom je fond Orquesta investment SICAV výnimočný?

Netajím sa tým, že obdivujem umelcov a ich výtvory. Svet obohacujú niečím výnimočným, čo prináša krásu, vnútorný pokoj a inšpiráciu. Podobne je to aj v biznise. Ak chcete priniesť hodnotu, vaším cieľom by malo byť niečo nové a výnimočné. Naším cieľom
je dať príležitosť šikovným ľuďom. Ak tím tvoria schopní ľudia, tak sa nielen zúročia investície, ale paralelne sa otvárajú nové príležitosti.

Aký prínos majú partneri pre váš fond?

Partneri odovzdajú fondu svoje skúsenosti, a tak môže fond napredovať. Vedia, kde investovať a hľadať príležitosti. Verím, že práve skúsenosti a kus tvrdej a poctivej práce nám dopomôžu k tomu, aby sa nám v tejto oblasti darilo.

 

Aká je vízia fondu do budúcnosti?

Vygenerovať zisk, aby sme mohli rozšíriť naše podnikateľské aktivity. V biznise platí, že dobre investovaný kapitál prináša zisk. Takisto je to aj v personálnej otázke – dobrý zamestnanec prináša zisk spoločnosti. Ak fungujú tieto dva subjekty, spoločnosti sa darí a má
reálnu budúcnosť byť úspešná vo svete konkurencie.