Druhý segment portfólia Orquesta group

Spoločnosti vo vlastníctve Stanislava Fuňu a Tomáša Lysinu

Orquesta fund management s.r.o.

Spoločnosť Orquesta fund management s.r.o. je zakladateľom investičného fondu Orquesta investment SICAV, a.s. Český investičný fond je primárne zameraný na investovanie do priemyselných podnikov a spoločností v energetickom sektore.

Orquesta partners a.s.

Orquesta partners a.s., ako spoločnosť holdingového typu, zastrešuje majetkové podiely skupiny vo vybraných projektoch. Spoločnosť je napríklad majoritným vlastníkom spoločnosti ORQ Energy Consulting, s.r.o., zabezpečujúcej dispečing energetických zariadení. V roku 2024 vstúpila do spoločnosti Royality, a.s. realizujúcej projekt bytového domu KUKUČÍNOVA v Poprade. Zároveň financuje vybrané projekty Orquesta Group.

Reality Modra, a. s.

Akciová spoločnosť Reality Modra sa venuje investičným projektom v malokarpatskej oblasti, zameriava sa na mesto Modra a okolie, kde sídlia niektoré spoločnosti skupiny Orquesta.

SLÁVIČIE ÚDOLIE BUSINESS RESIDENCE a. s.

Akciová spoločnosť SLÁVIČIE ÚDOLIE BUSINESS RESIDENCE vybudovala hlavné sídlo Orquesta group. V objekte sídli väčšina spoločností skupiny a SLÁVIČIE ÚDOLIE BUSINESS RESIDENCE im poskytuje potrebný servis.

Orquesta Asset Poprad, a. s.

Reprezentant skupiny Orquesta group na východe Slovenska sa zaoberá perspektívnym trhom v oblasti Tatier a má záujem uspieť aj v ďalších častiach Slovenska. Orquesta Asset Poprad, a.s. investovala do viacerých spoločností. Jedna z nich napríklad pripravuje projekt na výstavbu apartmánov v lokalite Donovaly. Ďalšia realizuje projekt bytového domu v Poprade.

Žitava Park, a. s.

Cieľom projektu spoločnosti je vybudovanie novej obytnej zóny na okraji mestskej časti Vráble, s ambíciou spojiť pokojný život na vidieku a dostupného pohodlia mesta.

www.zitavapark.com

Realizácie stavieb, a.s.

Stavebná spoločnosť zabezpečuje komplexnú stavebnú realizáciu rôzneho typu. Cieľom manažmentu Orquesta group je rozvinúť potenciál spoločnosti, aby bola pripravená participovať na plánovaných developerských projektoch skupiny Orquesta.

www.realizaciestavieb.eu