Investície na Ukrajine sme nasmerovali do energetického sektora. Materiálne straty sa dajú obnoviť, straty na životoch nie

Stanislav Fuňa je úspešným investorom, ktorý zhodnocuje kapitál a jeho aktivity prekročili hranice Slovenska. Dnes pripravuje nový perspektívny fond Orquesta Partners SICAV. V rozhovore hovorí, aké zastúpenie majú hodnoty a zisk vo svete biznisu a tiež ako vojnové udalosti ovplyvnili finančný sektor.

Ako vnímate súčasnú situáciu na finančnom trhu?

 

Na finančných trhoch a v investovaní som si už prešiel všeličím. Úprimne, očakával som čokoľvek, ale vojnu nie. Vzostupy i pády investovaného kapitálu, fúzie a akvizície obchodných spoločností áno, ale vojnu na európskom kontinente som nepredpokladal. Bol som presvedčený, že európska civilizácia sa dostatočne poučila z 20.st. a napätie bude riešiť mierovou cestou. Táto udalosť nielen mňa, ale aj mojich kolegov, úprimne prekvapila. Ukrajinu som pokladal v otázke prehlbujúcej sa európskej integrácie za perspektívny trh. Každá industriálna ekonomika je odkázaná na dostatok energií, preto sme investície v tomto regióne nasmerovali do energetického sektora. Činnosť našich elektrární môže byť fyzicky ohrozená. Nikto nevie povedať, ako dlho bude konflikt pretrvávať a ako sa bude vyvíjať ekonomika v tejto krajine po skončení vojny. S Ukrajincami sme mali veľmi dobré pracovné skúsenosti. Bolo vidieť, že príchodom zahraničného investora dostali príležitosť spolupracovať so spoločnosťou so silným zázemím. Žiaľ, 24. februára 2022 sa všetko zmenilo. Materiálne straty sa dajú obnoviť, ale stratené životy nie. Prajem si, aby toto šialenstvo čím skôr skončilo a mohli sme pracovať na tom, aby každý nový deň bol lepším než ten predchádzajúci.

Aké veľké je dnes riziko investovania?

 

Svet investovania je plný rizík a nevyspytateľných udalostí. I keď som sa vždy so zásadnými faktami vysporiadal sám, v živote, aj v tom pracovnom, je dobré mať niekoho, o koho sa človek môže priateľsky oprieť. Investovanie musíte mať dobre právne ošetrené, aby ste sa na jednej strane vyhli možným problémom, na druhej strane neprekročili intencie zákona. Pred niekoľkými rokmi ma pracovné záležitosti priviedli k mladému a šikovnému právnikovi Tomášovi Lysinovi, ktorý dokonale ovládal obchodné právo. Spoločne sme sa podieľali na niekoľkých projektoch, ktoré teraz s odstupom času hodnotím ako počiatok našej vzájomnej spolupráce, kedy vznikli podmienky pre naše ďalšie aktivity. Spontánne sme dospeli k záveru, že začať intenzívne spolupracovať bude tá správna vec. V roku 2017 sme sa obaja stali majoritnými investormi regulovaného investičného fondu s premenlivým základným imaním. Našim cieľom nebolo len zhodnotiť investičný kapitál vo fonde, ale aj vytvoriť tím šikovných ľudí, čo sa nám, pevne verím, aj podarilo. A tiež verím, že zamestnanci našich firiem to vnímajú rovnako, pretože s Tomášom sa o to intenzívne usilujeme. Dôkazom je aj fakt, že máme rekordne nízku fluktuáciu zamestnancov. A keďže nám to spolu „funguje“, zakladáme ďalší investičný fond.

 

Tvrdíte, že investovanie je „umenie“. Čo chcete novým fondom na trhu priniesť?

 

Netajím sa tým, že obdivujem umelcov a ich výtvory. Laicky povedané, svet obohacujú niečím výnimočným, čo prináša krásu, vnútorný pokoj a inšpiráciu. Podobne je to aj v biznise. Ak chcete priniesť hodnotu, vaším cieľom by malo byť niečo nové a výnimočné. Rád plánujem dlhodobo a viacerými smermi. Naším cieľom je v novom fonde dať predovšetkým príležitosť šikovným ľuďom. Život ma naučil, že ak tím tvoria schopní ľudia, tak sa nielen zúročia investície, ale paralelne sa otvárajú nové príležitosti.

Malo by byť investovanie pre ľudí dnes významnejšou hodnotou?

 

Podnikaním chcem pridávať hodnotu, nie jednu firmu otvoriť a druhú zatvoriť. Vždy som sa snažil, i keď malými krokmi, o trvale fungujúce hodnoty. Zisk je pre mňa až dôsledkom fungujúcej tvorby hodnôt a to je aj môj koncept práce. Takto sa zrodila aj jedna zo spoločností v našej skupine, En-Invest, a. s., ktorej úlohou bolo a je stabilizovať dodávky elektrickej energie v prípade núdze. Rovnakú víziu sme mali aj v roku 2017 s medzinárodným fondom Tourbillon Invest SICAV, a.s., v ktorom sme aj s mojim partnerom Tomášom Lysinom majoritní investori. Fond má pod sebou spoločnosti, ktoré je efektívne spravovať pod jednou strechou. Ekonomické ukazovatele sú tak predvídateľnejšie a aj preto je možné dôkladne nastaviť investičné projekty a pracovať na ich úspešnej realizácii. Zároveň sa vytvára portfólio spolupráce, ktorá je priamym opakom investičnej atomizácie. Predchádzame tak umŕtveniu kapitálu vo fonde, pretože čím vyššia je jeho hodnota, tým rozsiahlejšie projekty sa dajú realizovať.