Prvý segment portfólia Orquesta group

Spoločnosti vo vlastníctve fondu Orquesta investment SICAV, a.s.

En-Invest, a. s.

Akciová spoločnosť En-Invest, a. s. prostredníctvom využívania svojich technologických zariadení prispieva k zabezpečeniu stability a bezpečnosti elektrizačnej sústavy. Vďaka nim je možné v prípade tzv.  „black outu“ okamžite zabezpečiť dodávku elektrickej energie na obnovu fungovania elektrifikačnej sústavy. Spoločnosť už od roku 2009 podniká v energetickom sektore, ktorý je kľúčovým nielen pre Slovensko, ale aj celú Európsku úniu.

www.eninvest.sk

GameBet, a.s.

Spoločnosť GameBet, a.s. je finančným investorom v troch fotovoltických elektrárňach s celkovým inštalovaným výkonom 10 MWp, lokalizovaným na južnom Slovensku.

PEGALL PRO, s.r.o.

Spoločnosť PEGALL PRO, s.r.o. vlastní a prevádzkuje fotovoltickú elektráreň o výkone 0,8 MW, ktorá ponúka partnerským spoločnostiam reálny obraz o efektivite výroby elektrickej energie zo slnka.