Ing. JUDr. Rastislav Roško, LL.M.

Partner, investor, advokát.

 

Rastislav Roško je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o., ktorá zabezpečuje outsourcing právnych oddelení investičným a obchodným spoločnostiam. Zameriava sa na obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo, pozemkové právo, právne činnosti súvisiace s developmentom rezidenčných a priemyselných objektov, finančné právo a právo cenných papierov.

Je absolventom špecializovaných študijných programov na Vrije Universiteit Brussels a London School of Economics and Political Science. Pred advokátskou praxou pracoval aj v Európskej komisii. Okrem svojej profesie sa venuje i privátnym investičným projektom. V roku 2022 sa stal minoritným partnerom Orquesta group.