Ing. Stanislav Fuňa

Zakladajúci partner, investor, vrcholový manažér, filantrop.

Stanislav Fuňa je úspešný vrcholový manažér, ktorý sa dlhodobo venuje investovaniu, podnikaniu, projektovému a akvizičnému financovaniu. Má skúsenosti z oblasti transakcií (M&A) spoločností. V pozíciách predsedu, resp. člena predstavenstva spoločností En-Invest, a. s.,  E-Group, a. s., Bio-Energo Slovakia, a. s., ORQ Advisory a.s., Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo zodpovedal, či zodpovedá za ich komplexný chod a výsledky. 

Odbornú znalosť podnikateľského prostredia, firemných štruktúr i nastavovania podnikateľských procesov  rozvinul aktívnou účasťou v subjektoch kolektívneho investovania.  Je spoluzakladateľom investičného fondu Tourbillon Invest SICAV (2017) a investičnej skupiny ORQUESTA group (2022).    

Dejiny, najmä ekonomické, pokladá za školu pre každého, kto má ambíciu uspieť v podnikaní a investovaní.