JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.

Zakladajúci partner, investor, advokát, vrcholový manažér, filantrop.

 

Tomáš Lysina je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a významným investorom v slovenských i medzinárodných spoločnostiach. Ako špecialista na obchodné právo sa venuje realitnému, stavebnému, pozemkovému právu a korporátnemu právu, M&A transakciám, investičným a developerským projektom. Svoje skúsenosti z vrcholového manažmentu smeruje na činnosť a stratégiu firiem, ktoré pôsobia najmä v energetickom, obchodnom a investičnom sektore.

Dlhoročnú špecializovanú prax v právnej oblasti a v poradenstve rozvinul aktívnou účasťou v subjektoch kolektívneho investovania. Je spoluzakladateľom investičného fondu Tourbillon Invest SICAV (2017) a investičnej skupiny ORQUESTA group (2022).    

Za existenčný základ a pilier slušnej, dôstojnej a prosperujúcej spoločnosti považuje konzervatívne hodnoty.