Tretí segment portfólia Orquesta group

Spolupracujúce spoločnosti

APOGEO Slovensko, a.s.

Spoločnosť APOGEO Slovensko, a.s. je pobočkou českého APOGEO Group a na slovenskom trhu je od roku 2020. Zabezpečuje ekonomické a obchodné zázemie pre svoje dcérske spoločnosti pôsobiace v oblasti poskytovania účtovných a daňových služieb.

www.apogeo.sk

APOGEO Advisory, s. r. o.

Spoločnosť ponúka firmám na Slovensku vedenie komplexného účtovníctva, účtovné poradenstvo a spracovanie mzdovej agendy.

APOGEO Tax, s. r. o

Spoločnosť APOGEO Tax, s. r. o. poskytuje účtovné a daňové poradenstvo externým klientom aj spoločnostiam v rámci skupiny Orquesta. Presadzuje individuálny prístup a ústretovosť, ktoré generujú optimálne riešenia zadaní klientov.

L/R/P advokáti, s.r.o.

Advokátska kancelária patrí k rýchlo sa rozvíjajúcim slovenským advokátskym kanceláriám, ktoré poskytujú právny servis domácim i zahraničným klientom. Dôraz kladie na profesionalitu a individuálny princíp. Vznikla v roku 2020 spojením dvoch samostatných kancelárií, ktoré si počas takmer desaťročnej pôsobnosti vytvorili kvalitný tím a rôznorodú bázu klientov.

www.l-r.sk

VUPEX, a.s.

Spoločnosť VUPEX a.s. je konzultačná a inžinierska spoločnosť. Zaoberá sa poradenstvom v oblasti energetiky, prírodných a technických vied. Poskytuje aj komplexné služby v oblasti energetického hospodárstva a životného prostredia.

www.vupex.sk

ORQ Advisory a. s.

Spoločnosť sa špecializuje na zabezpečovanie koordinácie procesov projektového a finančného riadenia. Poskytuje širokú škálu služieb pri tvorbe a vyhodnocovaní obchodných a finančných plánov, alebo pri finančných analýzach hospodárenia klientov.

Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo

Slovenská ľudová majolika vyrába modranskú keramiku viac ako 140 rokov. Najväčšia remeselná dielňa na keramiku na Slovensku ponúka tradičné produkty aj zážitok z hrnčiarskeho remesla prehliadkami výroby a vo workshopoch. Modranská majolika a majoliková ornamentika sú súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR.

www.majolika.sk